Gratis Audit

Niet helemaal zeker van uw
huidige IT omgeving?

Laat bloXX een gratis audit
uitvoeren!

Klik hier voor details!

LoginWie/Wat is bloXX?
bloXX is een samenwerkingsproject tussen enkele IT-professionals die elk jaren ervaring hebben in alle mogelijke segmenten van de informatisering, van senior systeem consultants, business integrators tot senior .net ontwikkelaars. Een gezamenlijke behoefte om op een gestructureerde manier diensten aan te bieden heeft uiteindelijk geleid tot bloXX, een project waar een gezamenlijke visie en gestructureerde ruggengraat moeten zorgen voor een efficiëntere IT omgeving.Efficiëntie begint bij ons!bloXX streeft er naar om zo veel mogelijk terug te gaan naar de essentie. Veel bedrijven zijn de dag van vandaag eerder het slachtoffer geworden van een inefficiënte groei van hun informatisering.  Meerdere IT-levranciers zijn reeds de revue gepasseerd en nieuw aangestelde leveranciers durven niet anders dan verder te borduren op deze reeds ontstane chaos.Vaak wordt er in deze chaos geen rekening meer gehouden met de eigenlijke behoefte van de klant: het werkproces vereenvoudigen om zo het leven van de werknemers aangenamer en efficiënter te maken en de opbrengst van de onderneming te optimaliseren. Alvorens er over efficiëntie gesproken kan worden dient men eerst een overzicht te verkrijgen. Efficiëntie door overzicht.Door de ervaring van meerdere gecertifieerde IT-professionals, uit een brede waaier van toepassingsgebieden, te combineren kan bloXX er voor zorgen dat de behoefte van de klant optimaal ingevuld kan worden. bloXX : Meerdere specialiteiten, één visie.